AGENDA

Centrope

Central Europe

EÚ ERDF

projekt

Zmapovanie možností agroturistiky v bratislavskom a trnavskom regione,jej propagácia v euroregione Centrope. Regiony bratislavského a trnavského kraja sú súčasťou euroregionu Centrope, zodpovední za rozvoj v oblastiach cestovný ruch a kultúra.

 

Doterajšia stratégia cestovného ruchu bola takmer výlučne postavená na podpore „mestského turizmu“.

 

Dlhoudržateľný rozvoj regionov sa však musí opierať na platforme tradície, zvykov, unikátnosti, rázekrajiny, tradičných jedlách a víne. Tento jedinečný neobjavený potenciál je predpokladom na budovanie silnej agroturistickej značky. Rakúski partneri z Burgenlandu a Dolného Rakúska sú v súčasnosti lídrami v agroturizme v Strednej Európe. Ich dlhoročné skúsenosti a príklady „best practices“ slúžia ako základňa pre budovanie agroturistickej značky slovenských regionov.

Stiahnite si projektovú dokumentáciu:

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a rozvoja Slovenskej republiky.

 

        Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
        Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ

 

agroturizmus