Aktivity

4. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu

23.09.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

DUATLON 2019

10.09.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

*Cesta krížov*

06.09.2019

Cieľom projektu "Cesta krížov" je vybudovať tematickú cestu na starej
Marianskej turistickej pešej trase z Marianky do Sv.Jura.
Výstupom projektu bude: obnovené značenie, zrevitalizované pamiatky a
okolie okolo nich, info tabule o príbehoch  každého z krížov, e-mapa s
príbehmi celej tematickej cesty.
Sovenský dom Centrope získal podporu na projekt z BSK, mesta Sv.Jur a
Nadácie Tesco, kde sa s projektom umiestnil na 2.mieste medzi 250timi
projektami. Za "Cestu krížov" hlasovalo 22 000 ľudí

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Odprosná pešia púť na Devín

05.09.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

02.09.2019

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat
realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej
stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci
s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej
európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu
atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti.
Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a
Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej
destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného
ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.


   - Aktivita "* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo
   Vrakuni" *sa zameriava  na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre
   miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre
   návštevníkov zdarma

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019