Aktivity

Slovakiatour 2014

02.02.2014

V dňoch 30.1.- 2.2.2014 sme prezentovali turistický portál Tourcentrope na Slovakiatour 2014

V dňoch 30.1.- 2.2.2014 sme prezentovali turistický portál Tourcentrope na medzinárodnej výstave cestovného ruchu. Boli sme spoluvystavovatelia v stánku Bratislava Region. O náš portál sa návštevníci veľmi zaujímali, čoho dôkazom bola aj zvýšená návštevnosť stránky v posledných januárových dňoch. Našou účasťou na výstave sme získali nových partnerov, ktorých tento rok zviditeľňujeme na portáli 

Centrope Summit 2013

14.10.2013

Summit Centrope 2013 sa konal 14.10.2013 v Modre ELESKO wine park.

Hlavným organizátorom a realizátorom politickej a následne odbornej konferencie bolo združenie Slovenský dom Centrope. Združenie SDC,pod vedením Ing.Tatiany Mikušovej, riaditeľky združenia  tak zabezpečilo hlavnú úlohu Centrope politického bordu: zabezpečiť udržateľnosť desaťročnej spolupráce v regióne Centrope.

Konferencia splnila svoje ciele, navrhla vytvorenie pracovnej skupiny pre skúmanie možností a prípravu inštitucionalizácie. V odbornej oblasti sa účastníci dohodli, že sa bude snažiť o vytvorenie podobného modelu podporných nástrojov pre oblasť vinohradníctva a  poctivého vinárstva.

Politický summit Centrope 2013,ktorý riešil ďalší rozvoj spolupráce implementáciou Stratégie Centrope 2013+ a prípravu na inštitucionalizáciu Centrope formou založenia medzinárodného združenia EZÚS

Odborná konferencia Centrope, venované téme vinohradníctvo a vinárstvo. Tatiana Mikušová prezentuje výsledky spolupráce v turizme.

Tlačová konferencia Centrope, župan BSK Pavol Frešo prezentuje výsledky rokovania politického bordu.

Odborná konferencia Centrope , F.Regner z rakúskej spoločnosti prezentuje rakúsky model podpôr pre vinohradníctvo a vinárstvo

Sympozium Centrope : Products and Servicies in Tourism

10.07.2012

Sympozium Centrope, sa odborne venovalo ulohe sluzieb v turizme. Prednasky viedli odbornici v danej teme, (Sisak, Horvath, Salva, Zidek a Mikulasova a tiez rakusky expert p.Lutter.) Sympozia sa zucastnilo 60 odbornikov z turistickej branze.