Aktivity

Hlasujte za projekt CESTA KRÍŽOV

12.06.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Spoločná púť do Blatnohradu – Zalaváru pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

30.05.2019

Ordinariát  ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozýva 22. júna 2019 na spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru  pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

Predstavte si, prosím, staroslávny Nitriansky hrad a Zobor, nedobytnú pevnosť Rasticovu - Devín, baziliku na Bratislavskom hrade...

Až v Blatnohrade človek v plnej miere môže pochopiť, v čom spočívala štátnická múdrosť a veľkosť Rastislavova. Tu u Pribinovho syna Koceľa sa zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Večného Mesta a práve tu sa našla na črepe hlaholika.

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej a slovanskej vzdelanosti.

Tu môže človek zažiť postať duchovnú a priniesť si ju domov. Blatnohrad patrí k posvätným miestam slovenského národa i všetkých slovanských národov.

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

 ·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt Danube Islands

28.05.2019

Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede medzi SDC a Ezus RDV -
projekt Danube Islands (Interreg SK-HU Fond malých projektov)

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 - 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Story mapa Cyrilometodská na webe Bratislavský kraj

28.05.2019

Cyrilo-metodská cesta je európska kultúrna cesta, ktorá vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré dali solúnski bratia európskemu spoločenstvu. Jej trasa bude siahať od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Jej budovanie a rozvoj gestorsky zabezpečuje viacero regiónov na území Moravy a Slovenska. Bratislavský samosprávny kraj, odbory stratégie rozvoja a cestovného ruchu, sa na aktivitách podieľajú prostredníctvom regionálnej pracovnej skupiny organizovanej Slovenským Domom Centrope. Zistiť o tejto tematickej ceste viac môžete cez moderného sprievodcu – mobilnú aplikáciu alebo online story mapu. 

Dopyt na tzv. Slow destinations je v súčasnosti veľkým trendom v cestovnom ruchu. Ponuka kultúrnej pútnickej cesty poskytuje vhodné turistické produkty zamerané na spomalenie, zníženie stresu, telesný a duševný odpočinok a meditácie. Cieľom je zapojiť Cyrilo-metodskú cestu medzi kultúrne cesty certifikované Radou Európy pre kultúru. Medzinárodné kultúrne tematické cesty majú potenciál podporiť miestny rozvoj ako aj rozvoj cestovného ruchu v území a môžu slúžiť ako nástroj na rozvoj nových inovatívnych , ale aj existujúcich aktivít a služieb, ktoré dotknuté územie ponúka,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na tejto Ceste spoznáte pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou a nesúce odkaz solúnskych bratov. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností sa oboznámite aj s regionálnou gastronómiou či tradíciami, oblastnými zvyklosťami, lokálnymi produktami a zažijete veľa dobrodružstva.

Na trase, ktorú ponúka story mapa, teda mapa s príbehom, sa z celkom 24 zastávok na území Slovenska nachádza sedem v Bratislavskom kraji a to Hrad Devín, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina v Bratislave, Marianka, Slovanské hradisko vo Svätom Jure, Emreszovský dom – Pamätná izba Ľudovíta Štúra v Modre a Doľany.

K dispozícii je aj online story mapa Tematickej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nájdete v nej informácie o projekte, Solúnskych bratoch a ich Veľkomoravskej misii, trasách, prehliadke historicky významných miest, Európskej kultúrnej ceste či partneroch. Pre návštevníka bude určité veľmi prospešná jej mapová aplikácia, kde získa všetky užitočné informácie, ktoré na svojom putovaní bude potrebovať, ako dĺžka trasy, kde prespať, kde sa najesť a čo zaujímavé môže v okolí trasy navštíviť. Story mapa je dostupná  v slovenskom a anglickom jazyku na:

SK http://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

EN http://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html

Ďalšími partnermi projektu budovania Cyrilo-metodskej cesty sú Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Svätý Jur,Úrad vlády SR a českí partneri. Do spolupráce sa zapojili aj historicko-vedecké a vzdelávacie inštitúcie, ktoré hľadajú nástroje na zapojenie sa mladej generácie pri budovaní tohto projektu a aj turistické organizácie, ktorých úlohou je kultúrnu cestu zviditeľňovať s využívaním všetkých moderných nástrojov a kanálov.

 

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Deň slovanskej písomnosti a kultúry a uctenie si pamiatky sv. Cyrila a sv. Metoda

21.05.2019

RUSKÉ CENTRUM VEDY A KULTÚRY v Bratislave a DEDIČSTVO OTCOV, o. z., Vás srdečne pozývajú na slávnostné podujatie venované Dňu slovanskej písomnosti a kultúry a ucteniu si pamiatky sv. Cyrila a sv. Metoda.

Podujatie sa uskutoční 25. mája 2019 o 15.00 hod.  pred Kostolom Svätého Kríža v Devíne pri pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Zhromaždených privíta riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry Inna Kuznecova, ktorá prednesie slávnostnú reč. Potom so svojím príhovorom vystúpi Daniela Suchá, podpredsedníčka Dedičstva otcov.

Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí bude nasledovať slávnostné kladenie kvetov k pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva  sv. Cyrila a sv. Metoda.

Daniela Suchá

 

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019