Aktivity

Pristúpenie do združenia EKCCM

25.06.2019

Valné zhromaždenie zduženia EKCCM Močenok 20.6.2019

Na Valnom zhromaždení združenia EKCCM boli prijatí noví riadni členovia: združenie Slovenský dom Centrope, obec Terchová

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt Partnerstvá - Cyrilometodská cesta

25.06.2019

Dňa 24.6.2019 sa na TTSK konalo pracovné stretnutie slovenských partnerov
(SDC,TTSK,NSK). Cielom stretnutia bola diskusia k navrhovanej Stratégii
rozvoja Cyrilometodskej cesty. Výstupom stretnutia bola dohoda partnerov o
budúcej spolupráci, resp. o možnosti vzniku koordinátora rozvoja
Cyrilometodskej cesty pre územie Slovenska. Taktiž sa partneri dohodli o
spoločnom postupe a pripomienkach, pre zadanie Stratégie rozvoja
Cyrilometodskej cesty

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Nitra, milá Nitra

13.06.2019

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti   4.-7. júl 2019

            https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/31371

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Hlasujte za projekt CESTA KRÍŽOV

12.06.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Spoločná púť do Blatnohradu – Zalaváru pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

30.05.2019

Ordinariát  ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozýva 22. júna 2019 na spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru  pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

Predstavte si, prosím, staroslávny Nitriansky hrad a Zobor, nedobytnú pevnosť Rasticovu - Devín, baziliku na Bratislavskom hrade...

Až v Blatnohrade človek v plnej miere môže pochopiť, v čom spočívala štátnická múdrosť a veľkosť Rastislavova. Tu u Pribinovho syna Koceľa sa zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Večného Mesta a práve tu sa našla na črepe hlaholika.

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej a slovanskej vzdelanosti.

Tu môže človek zažiť postať duchovnú a priniesť si ju domov. Blatnohrad patrí k posvätným miestam slovenského národa i všetkých slovanských národov.

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

 ·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019