Aktivity

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

10.05.2019

 

Pešia trasa je vyznačená na úseku 74,5 km. V spolupráci s KSP na smerovníkoch peších turistických trás je osadený piktogram CaM. Značenie bude pokračovať tento rok aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji.

 

 

TZT Farba TZT Od Do km
O701 červená Devín, hrad Úzky les 2,6
  žltá Úzky les Dúbravská hlavica 1,7
O701 červená Dúbravská hlavica Pri Červenom moste 12,3
8152 žltá Pri Červenom moste Červený most 0,7
O702 červená Červený most Marianka 9,9
O702 červená Marianka Klčovanice 1,3
8103 žltá Klčovanice Svätý Jur 12,4
  modrá Svätý Jur, Najštich Veľkomoravské hradisko 1,8
cesta   Veľkomoravské hradisko Tri bresty 1,7
bude TZ   Tri bresty Grinava 4,7
cesta   Grinava Pezinok 3,1
O703 červená Pezinok Zochova chata 13,2
8107 žltá Zochova chata Piesok, chata UK 0,6
2410 modrá Piesok, chata UK Horná Píla 3,8
5104 zelená Horná Píla Častianska dolina 2,7
8160 žltá Častianska dolina Častá 0,5
cesta   Častá Doľany 2,5
  zelená Modra Pod Srnčím vrchom 2,8
  žltá Pod Srnčím vrchom Široké 0,6
         
         
    SPOLU   78,9
         
      piktogramy 183

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Online Story mapa

09.05.2019

Online Storymapa je kombináciou troch častí:

  1. kaskádová  webstránka
  2. responzívna webová aplikácia
  3. mobilná mapová aplikácia

SK http://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

Vlastnosti

- Reponzívna webová aplikácia

- Hosting na doméne https://domcentrope.maps.arcgis.com

- Použitá technológia: JavaScript

- Podporované prehliadače: IE 11, Chrome, Edge, Firefox

- Podporované operačné systémy mobilných zariadení: iOS, Android,

- Dve jazykové vyhotovenia:

SK http://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

EN http://www.domcentrope.sk/map_CM/en/index.html

K nej sme vytvorili bannery vo viacerých veľkostiach  a jazykových mutáciách SK , AJ  a taktiež pre Storymapu  je vytvorený aj  QR kód.

Storymapu ponúkame na zverejnenie našim partnerom, oblastným a krajským organizáciám ale aj stakeholderom, ktorí majú záujem byť súčasťou tematickej cesty.

 

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Knižné vydanie - Po stopách sv. Cyrila a Metoda

09.05.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

VEĽVYSLANECTVO BULHARSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S PODPOROU BULHARSKÉHO KULTÚRNEHO ZVÄZU A BULHARSKÉHO KUL-TÚRNEHO INŠTITÚTU

30.04.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

170. výročie smrti Jána Hollého

09.04.2019

DEDIČSTVO OTCOV, o. z., a Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Staré Mesto Vás srdečne pozývajú  na uctenie si pamiatky kňaza, veľkej osobnosti slovenského národa, mimoriadneho vzdelanca a básnika, ktorý ospieval sv. Cyrila a sv. Metoda v epose Cyrilometodiáda.

Spomienka sa začne 14. apríla 2019 o 15.00 hod. pri pamätníku Jána Hollého na Rudnayovom námestí impozantným eposom Jána Hollého Cyrilometodiáda v podaní Štefana Bučka. Po nej bude nasledovať slávnostná reč Pavla Pareničku Pevec vekov dávnych. Pietnu spomienku ukončíme kladením vencov a hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

 

Spojme sa v ďakovnej modlitbe Nebeskému Otcovi za dar viery, ktorú nášmu národu sprostredkovali sv. Cyril a sv. Metod, ktorých Ján Hollý ospieval vo svojom epose Cyrilometodiáda.

Zjednoťme sa v prosbách za zachovanie tohto vzácneho dedičstva našich otcov.

Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva Jána Hollého, sv. Cyrila a sv. Metoda

 DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE! 

 

Eva Kristinová, predsedníčka DEDIČSTVO OTCOV,

o.z., honoris causa

 

Stanislav Dusík, predseda DEDIČSTVO OTCOV,

o.z., honoris causa

PhDr. Daniela Suchá
 

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019