Aktivity

3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou

28.09.2018

"Ochrana kultúry a dedičstva"

Vo štvrtok 27.09.2018 sa v hoteli Ponteo Activity Park v Rusovciach konal 3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou. Tento deň je zároveň svetovým dňom cestovného ruchu. Organizátori  konferencie: Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, Bratislavský samosprávny kraj a združenie Slovenský dom Centrope pripravili program  v znamení témy: „Ochrana kultúry a dedičstva", určený pre odbornú verejnosť.
 
Novinkou konferencie bolo predstavenie novej Marketingovej stratégie pre destináciu Bratislavský kraj, ktorú prezentovala jej autorka, Ľudmila Novacká, profesorka Ekonomickej univerzity a uznávaná expertka pre cestovný ruch. 
Následne ďalší špecialisti predstavili päť nových rozvojových  produktov cestovného ruchu v bratislavskom kraji.
Hannes Weitschacher, riaditeľ Weinvierteltourismus GMbH - projekt Storytelling Iron curtain – „Kultúra a príroda na zelenom páse“
Jiří Vitáloš zo združenia Barbora, n.o. - projekt Geopark Malé Karpaty
Tatiana Mikušová, riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope - projekt Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda
František Stano - projekt DANUBE BIKE&BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne 
Veronika Gálová z odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK - projekt Transdanube Pearls – Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja
V súvislosti s predstavenou Marketingovou stratégiou prezentovali zástupcovia oblastných organizácií v bratislavskom kraji vízie rozvoja.
Elena Palčáková, riaditeľka OOCR Malé Karpaty, 
Dominika Leváková, riaditeľka OOCR Záhorie, 
Maroš Plitko za OOCR Bratislava Tourist Bord.
Súčasťou konferencie bol aj workshop k projektu Transdanube Pearls - Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja, spojený s prezentáciou o udržateľnej mobilite v regióne, manažmente mobility a diskusiou.
Konferenciu, ktorú otváral Juraj Droba, predseda BSK pre viac ako stovku  účastníkov odbornej verejnosti a taktiež študentov odboru cestovný ruch na Vysokej škole ekonomickej, ale aj študentov Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave.

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

YOUNG SLOVAK CONTEMPORARY ART - Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie

06.09.2018

Výstava súčasného mladého slovenského vizuálneho umenia v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten (Rakúsko)

Výstava bola otvorená slávnostnou vernisážou dňa 5. septembra 2018 a potrvá do 8. októbra 2018. Vystavujúcimi sú za Bratislavský samosprávny kraj: Michal Černušák (*1982), Ján Hrčka (*1988), Andrea Kopecká (*1988), Rita Koszorús (*1989). Za Trnavský samosprávny kraj boli predstavené diela výtvarníkov pochádzajúcich z tohto regiónu: Rudolf Janák (*1985), Martin Kochan (*1981), Gábor Szücs (*1990) a Dominika Žáková (*1989).

 

Výstava bola usporiadaná v rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda, ktorého signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava. 

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

YOUNG SLOVAK CONTEMPORARY ART - /Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie/

15.08.2018

YOUNG SLOVAK CONTEMPORARY ART - /Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie/

V rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda (signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava), pôsobí už niekoľko rokov odborná pracovná skupina zameraná na hľadanie prienikov v oblasti kultúry, historického a prírodného dedičstva. Jedným z výstupov tejto pracovnej skupiny je výstava súčasného mladého slovenského vizuálneho umenia v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten (Rakúsko), ktorá bude otvorená slávnostnou vernisážou dňa 5. septembra 2018. Trnavský samosprávny kraj predstaví výber výtvarníkov pochádzajúcich z tohto regiónu (kurátor Roman Popelár, Galéria Jána Koniarka v Trnave). Bratislavský samosprávny kraj pripravil výber z diel umelcov, ktorí sú niekdajšími absolventmi krajskej Strednej školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, v kurátorskej koncepcii Terezy Langerovej. Výstava potrvá do 8.10. 2018. 
Kurátori nezávisle od seba vybrali maliarske diela mladých, etablujúcich sa výtvarníkov pochádzajúcich alebo dlhodobo pôsobiacich v bratislavskom alebo trnavskom kraji. Šiesti z nich sú absolventmi IV. ateliéru maľby prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave. Napriek tomu si každý z nich našiel vlastný maliarsky výraz i témy, ktorými sa zaoberá. Väčšinou ide o témy spoločenské, sociálne, ale aj o intímne – výsostne osobné. Ako celok sú osobitou a hĺbavou vzorkou najmladšej generácie umelcov. 

Vystavujúci:
Michal Černušák (*1982), Ján Hrčka (*1988), Rudolf Janák (*1985), Martin Kochan (*1981), Andrea Kopecká (*1988), Rita Koszorús (*1989), Gábor Szücs (*1990), Dominika Žáková (*1989)

Za BSK: M. Černušák, J. Hrčka, A. Kopecká, R. Koszorús
Za TTSK: R. Janák, M. Kochan, G. Szücs, D. Žáková
Kurátori: Tereza Langerová, Roman Popelár

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

21.06.2018

NEWSLETTER 1

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Úvodná konferencia projektu pre stakeholderov Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí

14.06.2018

Dňa 13. júna 2018 sa uskutočnila v Kunoviciach úvodná konferencia projektu Partnerstvo a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí. Zúčastnilo sa jej 80 českých i slovenských odborníkov z oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, kultúry a cirkvi, aby riešili koordinovaný rozvoj kultúrnej cesty v pohraničí. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti konania 25. Medzinárodného detského folklórneho festivalu Kunovské leto.

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019