Aktivity

Workshop Vinohradnicka cyklocesta

13.01.2015

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján

 

Dňa 13.1.2015 sa v budove Bratislavského kraja konal Workshop  "Vinohradnicka cyklocesta na trase Bratislava - Trnava", ktorý mal za úlohu hľadať možnosti trasovania novej, pripravovanej cyklotrasy v Malokarpatkom území vinohradov.
Cyklotrasa sa priamo napája na cyklocestu JURAVA a bude smerovať až do mesta Trnava.

Projekt Cyklistika v regione Centrope

11.01.2015

Vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 13 na trase Devínska nová Ves - Moravsky svätý Ján a Štúdia uskutočniteľnosti pre vinohradnícku cyklocestu medzi Bratislavou a Trnavou. Dňa 13.1. sa na BSK  bude konať workshop, ktorý sa bude venovať trasovaniu vinohradníckej cyklocesty pod Malými Karpatmi. Zahraničným partnerom projektu je Rakúska obec Neusiedl am See. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Neuer Pressburger Zeitung

07.04.2014

Článok o Centrope je uverejnený v aprílovom čísle Neuer Pressburger Zeitung.

V rozhovore  Tatiana Mikušová,riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope rozpráva o cieľoch,úspechoch a smerovaní cezhraničnej spolupráce štyroch krajín tvoriacich región Centrope. Jedným z príkladov je aj webový turistický portál www.tourcentrope.eu, ktorý atraktívnou formou ponúka zaujímavé miesta,trasy a podujatia v celom regióne Centrope. Znenie článku si môŽete prezrieť v nemeckom jazyku v PDF prílohe.

Slovakiatour 2014

02.02.2014

V dňoch 30.1.- 2.2.2014 sme prezentovali turistický portál Tourcentrope na Slovakiatour 2014

V dňoch 30.1.- 2.2.2014 sme prezentovali turistický portál Tourcentrope na medzinárodnej výstave cestovného ruchu. Boli sme spoluvystavovatelia v stánku Bratislava Region. O náš portál sa návštevníci veľmi zaujímali, čoho dôkazom bola aj zvýšená návštevnosť stránky v posledných januárových dňoch. Našou účasťou na výstave sme získali nových partnerov, ktorých tento rok zviditeľňujeme na portáli 

Centrope Summit 2013

14.10.2013

Summit Centrope 2013 sa konal 14.10.2013 v Modre ELESKO wine park.

Hlavným organizátorom a realizátorom politickej a následne odbornej konferencie bolo združenie Slovenský dom Centrope. Združenie SDC,pod vedením Ing.Tatiany Mikušovej, riaditeľky združenia  tak zabezpečilo hlavnú úlohu Centrope politického bordu: zabezpečiť udržateľnosť desaťročnej spolupráce v regióne Centrope.

Konferencia splnila svoje ciele, navrhla vytvorenie pracovnej skupiny pre skúmanie možností a prípravu inštitucionalizácie. V odbornej oblasti sa účastníci dohodli, že sa bude snažiť o vytvorenie podobného modelu podporných nástrojov pre oblasť vinohradníctva a  poctivého vinárstva.

Politický summit Centrope 2013,ktorý riešil ďalší rozvoj spolupráce implementáciou Stratégie Centrope 2013+ a prípravu na inštitucionalizáciu Centrope formou založenia medzinárodného združenia EZÚS

Odborná konferencia Centrope, venované téme vinohradníctvo a vinárstvo. Tatiana Mikušová prezentuje výsledky spolupráce v turizme.

Tlačová konferencia Centrope, župan BSK Pavol Frešo prezentuje výsledky rokovania politického bordu.

Odborná konferencia Centrope , F.Regner z rakúskej spoločnosti prezentuje rakúsky model podpôr pre vinohradníctvo a vinárstvo