Aktivity

Stretnutie Steering Group Centrope 2017

19.07.2017

Dňa 28.6.2017 sa vmaďarskom meste Šopron konalo zasadanie Steering group Centrope. Stretnutie otvoril Zoltán Németh, predseda  Gyor-Moson-Copron county.

 

Aktivity maďarského predsedníctva Centrope v roku 2017 predstavil Tibor Polgár, sekretariát Centrope HU. Hlavné aktivity sú zamerané na obnovenie a posilnenie spolupráce stakeholderov a vytvorenie platformy, zvýšenie vizibility Centrope, podporu relevantných iniciatív Centrope, organizovanie podujatí v oblasti e-mobility a regionálnej dopravy.

 

Félix Moldován, z ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky predstavil východiská, ciele a aktivity maďarského predsedníctva Dunajskej stratégie v oblastiach makroregionálnych stratégií, energetickej bezpečnosti a čistej dopravy.

 

Partneri SK, CZ, AT a HU prezentovali výstupy rozvoja cezhraničných aktivít, podujatí a projektov v oblastiach, za ktoré v Centrope iniciatíve zodpovedajú  (v prílohe .ppt všetkých partnerov, SK – turizmus, kultúra).

 

Pumptrack – novinka na Zochovej chate

22.04.2017

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja dnes slávnostne otvorili Pumptrackovú dráhu nad Modrou, pri Zochovej chate, ktorá je slovenským unikátom. Jazdiť na dráhe môžu cyklisti, korčuliari, skateboardisti, ale aj kolobežkári. 

Dňa 22.4.2017 sa chystajú prvé preteky, ktorých sa zúčastní aj slovenský majster Filip Polc.

Unikátny projekt pumptrackovej dráhy realizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Modra.

Areál má slúžiť širokej verejnosti, športovcom ale aj rodinám s deťmi. 

Návštevníci si na 113,6 metrov dlhej dráhe môžu zdokonaliť svoju jazdu, sebadôveru a zvyšovať kondíciu. Výškový rozdiel na trati je viac ako meter a skoky sú z hliny, povrch dráhy je asfaltový.

Tento systém na Slovensku ešte nebol takto realizovaný, preto je Pumptrack v Modre jedinečná stavba. Jedinečná je aj tým, že sa tu jazdci hýbu pomocou pohybov hore a dolu a na dráhe "pumpujú" a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajúkolesá .

Prevádzkovateľ areálu plánuje pravidelne organizovať podujatia ako napríklad Deň na kolesách, či tréningy a preteky na pumptracku s Filipom Polcom, ale aj exhibície profi jazdcov.

Prvým bude 1. kolo seriálu pretekov na Pumptracku a preteky Pumptrack Slovakia dňa 22. apríla 2017.

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

15.03.2017

 

 

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Títo partneri nám poskytli financie na jeho realizáciu.

Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tématických ciest.

Preto sú zadané aktivity projektu: 

1. Vypracovanie strategického dokumentu  Metodika – štandardy budovania tématických  ciest                      
2. Vypracovanie Koncepcie  rozvoja tématických ciest na území BSK a TTSK vrátane  Akčného  plánu    
3. Vypracovanie Koncepcie  rozvoja tématických ciest  - Marketingová komunikácia                                
4.  Vytvorenie projektovej  dokumentácie  na značnie vybranej tématickej   cesty Historickérody
5.  Propagácia a publicita projektu a jeho výstupov                                                

Podklady sú nevyhnutnou prípravnou fázou, kde realizácia tématických  ciest  „ Šlachtické rody Pallfy a Esterházy „ sa očakáva  tento rok,  s využitím programu  INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-AT . 

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Marketingovú komunikáciu si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!Mufxursq9g8Y/centrope-grofske-cesty-komunikacna-strategia-pdf

Designmauál si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!ghoMF1G8fPGV/designmanual-pdf

tl_files/domcentrope/img/logo_MDVRRSR.jpg

 

 

tl_files/domcentrope/img/logo_bsk.png

 

 

tl_files/domcentrope/img/logo_ttsk.png


Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

26th Meeting of the Working group of Senior Officials of the Working Group Community of Danube Regions

01.12.2016

tl_files/domcentrope/img/PracSpolPodunajKrajin.png

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

 

 • Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK
 • Správy z pracovných skupín 
  • PS hospodárstvo, turizmus, doprava
  • PS kultúra, výskum a vzdelávanie
  • PS udržateľnosť,energie a životné prostredie
  • PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri
 • Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne
 • Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave
 • Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017
 • Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)
 • Výhľad na roky 2018-2019

 

                      tl_files/domcentrope/img/EU2016SK.png                                                 tl_files/domcentrope/img/CouncilofDanube.png

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy

10.10.2016

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer 15 km.

 

tl_files/domcentrope/aktivity/Vinohradnicka cyklocesta/baner.jpg

 

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová  dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer15 km nadväzujúca na cyklotrasu Jurava. Vo Svätom Júre, pri kaplnke kde cyklotrasa Jurava prechádza vznikne ešte tento rok nové krásne cykloodpočívadlo, financované Bratislavským samosprávnym krajom. Obdobné cykloodpočívadlo sa v súčasnosti buduje na trase vinohradníckej cyklocesty v Modre vo vinohradoch.Z projektu vznikla aj druhá kompletná projektová  dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Trnava – Doľany, Dolné Orešany – Trstín, v celkovej dĺžke 48 km.Následné riešenie budovania cyklotrasy budú hľadať partneri, Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Trnava a obcami v oboch krajoch.Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prílohy: PrezentáciaSpráva o realizácii projektu