Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva o dielo

22.08.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Jaroslav Juriga - YAAS a Slovenský dom Centrope.

Objednávka na usporiadanie podujatia Duatlon

22.08.2019

Objednávka na usporiadanie turisticko-športového podujatia Duatlon na Malom Dunaji.

Zmluva o dielo

22.08.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou agentúra m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. Železničná 4, Olomouc a Slovenský dom Centrope.

Prieskum trhu

04.07.2019

Prieskum trhu na zabezpečenie turisticko-športového podujatia Duatlon na Malom Dunaji

Výzva na predloženie cenovej ponuky

04.07.2019

Vypracovanie konceptu Tématickej cesty na toku Malého Dunaja

Zmluva o dielo

04.03.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou agentúra VKM s r.o. a Slovenským domom Centrope

Objednávka stravné poukážky 2019

07.02.2019

Doručenie stravných poukážok v minimálnej hodnote 3,60 EUR pre 3 zamestnancov do konca kalendárneho roka 2019. Stravné poukážky majú byť doručené na adresu: Slovenský dom Centrope, Sabinovská 16, Bratislava 820 05

 

Zmluva o dielo

22.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou MP spol. s r.o. a Slovenským domom Centrope

Zmluva o dielo

09.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Kofron Production Advertising s r.o. a Slovenským domom Centrope

Zmluva o dielo

08.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Shocart spol. s.r.o. a Slovenským domom Centrope

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva o dielo

22.08.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Jaroslav Juriga - YAAS a Slovenský dom Centrope.

Objednávka na usporiadanie podujatia Duatlon

22.08.2019

Objednávka na usporiadanie turisticko-športového podujatia Duatlon na Malom Dunaji.

Zmluva o dielo

22.08.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou agentúra m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. Železničná 4, Olomouc a Slovenský dom Centrope.

Prieskum trhu

04.07.2019

Prieskum trhu na zabezpečenie turisticko-športového podujatia Duatlon na Malom Dunaji

Výzva na predloženie cenovej ponuky

04.07.2019

Vypracovanie konceptu Tématickej cesty na toku Malého Dunaja

Zmluva o dielo

04.03.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou agentúra VKM s r.o. a Slovenským domom Centrope

Objednávka stravné poukážky 2019

07.02.2019

Doručenie stravných poukážok v minimálnej hodnote 3,60 EUR pre 3 zamestnancov do konca kalendárneho roka 2019. Stravné poukážky majú byť doručené na adresu: Slovenský dom Centrope, Sabinovská 16, Bratislava 820 05

 

Zmluva o dielo

22.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou MP spol. s r.o. a Slovenským domom Centrope

Zmluva o dielo

09.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Kofron Production Advertising s r.o. a Slovenským domom Centrope

Zmluva o dielo

08.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Shocart spol. s.r.o. a Slovenským domom Centrope