Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

VO 2017/1

26.06.2017

Oznámenie o výsledkoch súťaže podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie: grafických, tlačiarenských služieb a dodania reklamných predmetov.

Zmluva 2017/6

15.06.2017

Zmluva o spolupráci: Marketingová komunikácia - tematické cesty v BSK a TTSK

Objednávka 2017/1

01.06.2017

Objednávka na zabezpečenie externých služieb - Editor, Marketing

Zmluva 2017/5

22.05.2017

Smlouva o dílo - Magazín Bratislavský región

Zmluva 2017/4

11.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažéra pre projekty objednávateľa SDC

Zmluva 2017/3

12.02.2017

Zmluva o dielo: Koncepcia rozvoja tematických ciest na úzmemí BSK a TTSK vrátane akčného plánu

Zmluva 2017/2

12.02.2017

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentu Metodika - štandardy budovania tematických ciest

Zmluva 2017/1

09.02.2017

Zmluva o dielo č 69/2017 na spracovanie žiadosti o NFP  pre Projekt Town Twining 

 

Zmluva 2016/6

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - kapitálové výdavky

Zmluva 2016/5

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - bežné výdavky

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

VO 2017/1

26.06.2017

Oznámenie o výsledkoch súťaže podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie: grafických, tlačiarenských služieb a dodania reklamných predmetov.

Zmluva 2017/6

15.06.2017

Zmluva o spolupráci: Marketingová komunikácia - tematické cesty v BSK a TTSK

Objednávka 2017/1

01.06.2017

Objednávka na zabezpečenie externých služieb - Editor, Marketing

Zmluva 2017/5

22.05.2017

Smlouva o dílo - Magazín Bratislavský región

Zmluva 2017/4

11.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažéra pre projekty objednávateľa SDC

Zmluva 2017/3

12.02.2017

Zmluva o dielo: Koncepcia rozvoja tematických ciest na úzmemí BSK a TTSK vrátane akčného plánu

Zmluva 2017/2

12.02.2017

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentu Metodika - štandardy budovania tematických ciest

Zmluva 2017/1

09.02.2017

Zmluva o dielo č 69/2017 na spracovanie žiadosti o NFP  pre Projekt Town Twining 

 

Zmluva 2016/6

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - kapitálové výdavky

Zmluva 2016/5

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - bežné výdavky