Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2017/5

22.05.2017

Smlouva o dílo - Magazín Bratislavský región

Zmluva 2017/4

11.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažéra pre projekty objednávateľa SDC

Zmluva 2017/3

12.02.2017

Zmluva o dielo: Koncepcia rozvoja tematických ciest na úzmemí BSK a TTSK vrátane akčného plánu

Zmluva 2017/2

12.02.2017

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentu Metodika - štandardy budovania tematických ciest

Zmluva 2017/1

09.02.2017

Zmluva o dielo č 69/2017 na spracovanie žiadosti o NFP  pre Projekt Town Twining 

 

Zmluva 2016/6

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - kapitálové výdavky

Zmluva 2016/5

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - bežné výdavky

Zmluva 2016/4

06.07.2016

Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá s BIS  na technické zabezpečenie podujatia DANUBE UP 2016

Zmluva 2016/3

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu Konferencia Pracovného  spoločenstva podunajských krajín 2016.

Zmluva 2016/2

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu DANUBE UP 2016

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2017/5

22.05.2017

Smlouva o dílo - Magazín Bratislavský región

Zmluva 2017/4

11.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažéra pre projekty objednávateľa SDC

Zmluva 2017/3

12.02.2017

Zmluva o dielo: Koncepcia rozvoja tematických ciest na úzmemí BSK a TTSK vrátane akčného plánu

Zmluva 2017/2

12.02.2017

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentu Metodika - štandardy budovania tematických ciest

Zmluva 2017/1

09.02.2017

Zmluva o dielo č 69/2017 na spracovanie žiadosti o NFP  pre Projekt Town Twining 

 

Zmluva 2016/6

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - kapitálové výdavky

Zmluva 2016/5

22.12.2016

Zmluva s Ministerstvom dpravy, výstavby a regionáneho rozvoja SR na realizáciu projektu Rozvoj tematických ciest v BSK a TTSK - bežné výdavky

Zmluva 2016/4

06.07.2016

Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá s BIS  na technické zabezpečenie podujatia DANUBE UP 2016

Zmluva 2016/3

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu Konferencia Pracovného  spoločenstva podunajských krajín 2016.

Zmluva 2016/2

06.06.2016

Zmluva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu DANUBE UP 2016