Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2013/1

02.10.2013

Zmluva o spolupráci a reklamnom partnerstve

Zákazka 2013/4

01.10.2013

Politická konferencia Centrope

Zákazka 2013/3

01.10.2013

Webový portál tourcentrope

Zákazka 2013/2

10.09.2013

Reklamná kampaň Google AdWords- tourcentrope

Zákazka 2013/1

05.03.2013

Webový portál tourcentrope

Zmluva 2012/1

19.03.2012

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt

Zmluva 2011/3

26.09.2011

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva 2011/2

01.06.2011

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania

Zmluva 2011/1

10.02.2011

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2013/1

02.10.2013

Zmluva o spolupráci a reklamnom partnerstve

Zákazka 2013/4

01.10.2013

Politická konferencia Centrope

Zákazka 2013/3

01.10.2013

Webový portál tourcentrope

Zákazka 2013/2

10.09.2013

Reklamná kampaň Google AdWords- tourcentrope

Zákazka 2013/1

05.03.2013

Webový portál tourcentrope

Zmluva 2012/1

19.03.2012

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt

Zmluva 2011/3

26.09.2011

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva 2011/2

01.06.2011

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania

Zmluva 2011/1

10.02.2011

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania