Ťažisková oblasť: Kultúra a cestovný ruch

Kultúrna výmena a cestovný ruch ako aj spolupráca v rámci kultúrnych sietí predstavujú obzvlášť vhodné spôsoby, ako zblížiť ľudí žijúcich v tomto regióne.
Bohatý kultúrny život stredoeurópskeho regiónu sa stáva základom pre formu cestovného ruchu, ktorá sa na tento región pozerá ako na jednotný atraktívny celok a tým aj významným faktorom pre hospodárstvo a zamestnanosť.
Kultúrne vzťahy tiež posilňujú úsilie na podporu cezhraničnej integrácie vytváraním mostov medzi ľuďmi a vytváraním spoločnej identity.