Ťažisková oblasť : Vedomostný región

Výzvy, ktoré nám nastoľuje spoločnosť založená na vedomostiach, sú rovnaké pre všetkých partnerov region CENTROPE: vedomosti a ich efektívne využitie sa stávajú kľúčovými konkurenčnými faktormi. Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelania, strategické aliancie medzi univerzitami, lepšie možnosti prevodu know-how medzi výskumom a priemyslom ako aj podpora podnikateľských inovácií prispejú priamo ku vzniku technologických a výskumných klastrov a tým i k zvýšeniu potenciálu hospodárskeho úspechu stredoeurópskeho regiónu.