Zmluva:

Súhrnná správa o VO §117 ZVO za obd. 4-6/2017

15.07.2017

Súhrnná správa o vykonaných verejných obstarávaniach zákaziek s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v ZNP za 2. štvrťrok 4-6/2017.

 

Verejný obstarávateľ: Slovenský dom Centrope

Späť