Zmluva:

VO 2017/1

26.06.2017

Oznámenie o výsledkoch súťaže podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie: grafických, tlačiarenských služieb a dodania reklamných predmetov.

Zmluvná strana: Dizajn a tlač, s.r.o.

 

Späť