Zmluva:

VO 2017/2

08.07.2017

Oznámenie o výsledkoch súťaže podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie: programovanie systémového a používateľského softvéru, programovanie aplikačného softvéru, systémové a technické poradenstvo, služby informačných technológii, služby týkajúce sa podpory systému, služby na údržbu a opravu softvéru, správa údajov, internetové služby, marketingové služby

Zmluvná strana: Ivan Pospíšil

Späť