Zmluva:

Zmluva 2017/7

15.07.2017

Zmluva o dielo č. 141/2017 "Projekt Town Twinning" - spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný v rámci výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov 2014-2020, Družobné partnerstvá miest.

Zmluvná strana: VF Project & Marketing s.r.o., Gen.L.Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča, SR

 

Späť