Zmluva:

Zmluva o dielo

22.08.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Jaroslav Juriga - YAAS a Slovenský dom Centrope.

Späť